Utställningar

Nästa utställning
Nationell utställning på Ryda sportfält 28-29/6 2014
PM till Ryda

Till marknadssäljarna
Varmt välkommen till SÄKKs utställning 2014.
Om du önskar monterplats så var vänlig och skriv ut detta hyresavtal (pdf), fyll i alla uppgifter och sänd in till Södra Älvsborgs kennelklubb via e-post eller post, märk då kuvertet "Monter".

Kommande utställningar